Συνεχίζεται η χρηματοδότηση της λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) Κω

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Wed, 15/11/2023 - 10:06
Ημερομηνία

Η απρόσκοπτη λειτουργία της Τοπικής Ομάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) Κω προβλέπεται να συνεχιστεί και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027. 

Για τον σκοπό αυτό, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ+.

Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι:

  • * Η  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και
  • * Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων.

Ο αριθμός των ωφελούμενων της ΤΟΜΥ Κω ανέρχεται σε 2.225 άτομα και η λειτουργία της αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2025.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από την 15/11/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως, αποκλειστικά, την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 16:00,

Λεπτομέρειες και χρήσιμα αρχεία, εδώ: https://pepna.gr/el/calls/synehisi-leitoyrgias-topikon-omadon-ygeias-to…