Συνεχίζεται η χρηματοδότηση των δομών αστέγων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Wed, 05/07/2023 - 11:33
Ημερομηνία

Η απρόσκοπτη υποστήριξη της λειτουργίας δομών αστέγων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία γινόταν μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, προβλέπεται να συνεχιστεί και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από το ΠεΠ «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, για μια ακόμη τετραετία. 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.560.000,00 ευρώ.

Ο αριθμός των κοινωνικών υποδομών που υποστηρίζονται ανέρχονται σε και ο αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται σε 105 άτομα.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά δύο δομές στον Δήμο Ρόδου, Υπνωτήριο και Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ), οι οποίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους και μία δομή ΑΚΗΑ στον Δήμο Κω, η λειτουργία της οποίας μεταφέρεται στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 καθώς εντάχθηκε αλλά ξεκίνησε τη λειτουργία της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020.

Η δράση στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. 

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο.