Τελευταία μέρα για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης "Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου"

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Fri, 15/04/2022 - 10:06
Ημερομηνία

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης "Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου", λήγει σήμερα 15/4/2022 στις 15:00.