Τροποποίηση πρόσκλησης για την επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Τροποποίηση πρόσκλησης για την επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αναρτήθηκε η 1η τροποποίηση της πρόσκλησης.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο, καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα.