Τροποποίηση / συμπλήρωση Μητρώου Αξιολογητών εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Wed, 15/03/2023 - 10:27
Ημερομηνία

Με Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου τροποποιήθηκε / συμπληρώθηεκ το Μητρώο Αξιολογητών εκχωρούμενων Μέτρων Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία την Απόφαση καθώς και το αντίστοιχο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 14/3/2023.