Τροποποίηση / συμπλήρωση Μητρώου Αξιολογητών Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τροποποίηση / συμπλήρωση Μητρώου Αξιολογητών Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΑ

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου έγινε τροποποίηση / συμπλήρωση του Μητρώου Αξιολογητών Προγράμματος για τα εκχωρούμενα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Δείτε εδώ το κείμενο της απόφασης και εδώ το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε.