Βραβείο Ευρωπαϊκής Πολιτισμικής Κληρονομιάς/ Europa Nostra 2022 στην Επισκοπή Σικίνου

Βραβείο Ευρωπαϊκής Πολιτισμικής Κληρονομιάς/ Europa Nostra 2022 στην Επισκοπή Σικίνου

Επισκοπή Σικίνου

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

https://www.europeanheritageawards.eu/winners/monument-of-episkopi/?fbcl...