Υποβολή ερωτημάτων για την πρόσκληση "Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου"

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Thu, 17/03/2022 - 11:03
Ημερομηνία
Ενημερώνουμε ότι για ερωτήματα που αφορούν την πρόσκληση "Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου" μπορείτε να συμβουλεύεστε το σχετικό αρχείο "Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις". Σε περίπτωση που υπάρχουν ερωτήματα που δεν απαντώνται στο παραπάνω αρχείο, θα πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.saen@elanet.gr και στo τηλέφωνo 213 0166100 (εσωτ. 6).