Υπογραφή σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου “Κλεόβουλος” του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο