Υποβολή αιτήματος ελέγχου στο ΠΣΚΕ για το Πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ

Υποβολή αιτήματος ελέγχου στο ΠΣΚΕ για το Πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων του Προγράμματος ΝΗΣΙδΑ κατά την υποβολή του αιτήματος ελέγχου στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), δείτε το συνημμένο εγχειρίδιο με τα σημεία που πρέπει να προσεχθούν.

Σχετικά αρχεία