Υποβολή ερωτημάτων για την πρόσκληση "Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου"

Υποβολή ερωτημάτων για την πρόσκληση "Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου"

Ενημερώνουμε ότι για ερωτήματα που αφορούν την πρόσκληση "Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου" μπορείτε να συμβουλεύεστε το σχετικό αρχείο "Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις". Σε περίπτωση που υπάρχουν ερωτήματα που δεν απαντώνται στο παραπάνω αρχείο, θα πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.saen@elanet.gr και στo τηλέφωνo 213 0166100 (εσωτ. 6).