Υποβολή προτάσεων για μελέτες έργων και δράσεων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Υποβολή προτάσεων για μελέτες έργων και δράσεων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Η προθεσμία είναι έως τις 11 Δεκεμβρίου 2018.