Νέα

Προβολή 21 με 40 από 544

Σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις, λειτουργεί από σήμερα 28/2/2023 o νέος ιστότοπος του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027, στον οποίο αναρτώνται όλες οι πληροφορίες που καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του Προγράμματος.

Ο ιστότοπος αυτός αναπτύχθηκε σύμφωνα με τον Οδηγό Σχεδίασης Ψηφιακών Εφαρμογών ΕΣΠΑ 2021-2027 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ.

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σε 8,4 εκ. ευρώ.

To ποσό που διατίθεται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 ανέρχεται σε 4 εκ. €.

(η φωτογραφία είναι από τον βρεφονηπιακό σταθμό Εμπορείου)

5η Τροποποίηση και αρχείο με Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την Πρόσκληση ΝΑΙΓ111 για τους φορείς ΚΑΛΟ.

Εγκρίθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης των αιτήσεων στήριξης που κατατέθηκαν στην ΕΥΔ Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», για το Μ16.Δ2 του ΠΑΑ.

Η πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξη.

Την Παρασκευή 2/12/2022 στο Επιμελητήριο Κυκλάδων στη Σύρο.

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται στις 647 χιλ. ευρώ

Αναρτήθηκαν οι φάκελοι των εισηγήσεων για τις συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης 2021-2027 & 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 266 χιλ. ευρώ, προκειμένου να εγκατασταθεί κλιματισμός στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 189 χιλ. ευρώ.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Περιφερειακό Πρόγραμμα "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με 6,5 εκ. €.