Νέα

Προβολή 41 με 60 από 544

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 162 χιλ. ευρώ.

Προκειμένου να γίνει η προμήθεια, ο προϋπολογισμός του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα αυξήθηκε σε 1.028.355 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 98 χιλ. ευρώ και η λειτουργία του παρατείνεται έως τις 31.12.2023.

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σε 643 χιλ. ευρώ και η λειτουργία του παρατείνεται έως 31/12/2023.

Το έργο υλοποιήθηκε από το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης, Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων και νέο έντυπο υπολογισμού μορίων.