Νέα

Προβολή 61 με 80 από 544

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 973 χιλ. ευρώ.

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρώ.

Θα δημοσιευθεί άμεσα πρόσκληση με διαθέσιμους πόρους 4 εκ. €.

Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι μόνο όσοι έχουν ενταχθεί στη Δράση 1.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 342 χιλ. ευρώ.

Εγκρίθηκαν το πρακτικό αξιολόγησης και ο πίνακας κατάταξης

Αναρτήθηκε η 3η τροποποίηση της πρόσκλησης “Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας”.

Αναρτήθηκε η τροποποιημένη πρόσκληση.

Ο προϋπολογισμός αυξάνεται σε 4 εκ. ευρώ για να καλύψει για 1.608 θέσεις.

Οι δύο δομές εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 520 χιλ. ευρώ.

Η προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης παρατείνεται έως τις 30/11/2021.

Η προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης παρατείνεται έως τις 29/10/2021.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 285 χιλ. ευρώ.