Νέα

Προβολή 81 με 100 από 572

Το έργο υλοποιήθηκε από το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης, Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων και νέο έντυπο υπολογισμού μορίων.

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 973 χιλ. ευρώ.

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρώ.

Θα δημοσιευθεί άμεσα πρόσκληση με διαθέσιμους πόρους 4 εκ. €.

Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι μόνο όσοι έχουν ενταχθεί στη Δράση 1.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 342 χιλ. ευρώ.

Εγκρίθηκαν το πρακτικό αξιολόγησης και ο πίνακας κατάταξης

Αναρτήθηκε η 3η τροποποίηση της πρόσκλησης “Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας”.

Αναρτήθηκε η τροποποιημένη πρόσκληση.