Νέα

Προβολή 121 με 140 από 544

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 975 χιλ. ευρώ.

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 349 χιλ. ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 442 χιλ. ευρώ.

Τα έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 350 χιλ. ευρώ.

Τα πέντε έργα που εντάχθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 472 χιλ. ευρώ.

Τα έργα συνολικού προϋπολογισμού 475 χιλ. ευρώ καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα τομέων δράσης, όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός, ο αθλητισμός και η κοινωνική μέριμνα.

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 180 χιλ. ευρώ.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1 εκ. ευρώ.

Τρία βίντεο καθοδηγούν τους επενδυτές πώς να εγγραφούν και πώς να υποβάλουν πρόταση ενίσχυσης.

Ο προϋπολογισμός της δράσης αυξάνεται κατά 300 χιλ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός της δράσης αυξάνεται κατά 3 εκ. ευρώ.

πρόσκληση

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας η 1η τροποποίηση της πρόσκλησης.

Νέα ημερομηνία λήξης για την υποβολή προτάσεων: 2/12/2020 (στις 15:00).

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 360 χιλ. ευρώ, προκειμένου να κατασκευαστεί και υπαίθριο θέατρο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 342 χιλ. ευρώ.