Νέα

Προβολή 141 με 160 από 572

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 285 χιλ. ευρώ.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 1,7 εκ. ευρώ.

Νησίδα

Αναρτήθηκε η 3η τροποποίηση της πρόσκλησης, για τη διευκόλυνση του αιτήματος ελέγχου και καταβολής της επιχορήγησης. 

Μπορείτε να τη δείτε πατώντας εδώ.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 311 χιλ. ευρώ.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 975 χιλ. ευρώ.

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 349 χιλ. ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 442 χιλ. ευρώ.

Τα έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 350 χιλ. ευρώ.

Τα πέντε έργα που εντάχθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 472 χιλ. ευρώ.

Τα έργα συνολικού προϋπολογισμού 475 χιλ. ευρώ καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα τομέων δράσης, όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός, ο αθλητισμός και η κοινωνική μέριμνα.

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 180 χιλ. ευρώ.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1 εκ. ευρώ.

Τρία βίντεο καθοδηγούν τους επενδυτές πώς να εγγραφούν και πώς να υποβάλουν πρόταση ενίσχυσης.