Νέα

Προβολή 161 με 180 από 558

Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 5,8 εκ. ευρώ.

Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα 7 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 2,9 εκ. ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2,9 εκ. ευρώ.

O προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 166 χιλ. ευρώ, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του έως τις 31/12/2023.

Ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 230 χιλ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού μέχρι και το τέλος του 2023.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται σε 450 χιλ. ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με 782 χιλ. ευρώ.

Προβλέπεται η προμήθεια σύγχρονων απεικονιστικών μηχανημάτων. Το έργο χρηματοδοτείται με 2,24 εκ. ευρώ.

Θα διατεθούν στις δομές υγείας στα νησιά: Θήρα, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Λέρος, Μύκονος, Πάρος, Τήνος, Σύρος και Ρόδος.

Η χρηματοδότηση του έργου αυξάνεται κατά 436 χιλ. ευρώ και ανέρχεται πλέον σε 905 χιλ. ευρώ.

Το έργο έχει στόχο την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης στον οικισμό της Δρυοπίδας.

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 5,7 εκ. ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με 1,13 εκ. ευρώ.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,4 εκ. ευρώ.

Έως τις 28/8/2020 μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για δράσεις διασφάλισης δημόσιας υγείας και ενίσχυση υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση του COVID-19.

Εγκρίθηκε σε πρώτο στάδιο η έναρξη του ερευνητικού έργου των συμπράξεων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 3,1 εκ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 8 εκ. ευρώ.