Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

4 Αυγ 2020

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,4 εκ. ευρώ.
Πάνορμος
3 Αυγ 2020

Έως τις 28/8/2020 μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για δράσεις διασφάλισης δημόσιας υγείας και ενίσχυση υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση του COVID-19.
Υγεία
27 Ιούλ 2020

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 3,1 εκ. ευρώ.
ΔΣ Χώρας Άνδρου
27 Ιούλ 2020

Εγκρίθηκε σε πρώτο στάδιο η έναρξη του ερευνητικού έργου των συμπράξεων.
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης
22 Ιούλ 2020

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 514 χιλ. ευρώ και περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός πράσινου σημείου και δύο γωνιών ανακύκλωσης.
 
Αδάμαντας
22 Ιούλ 2020

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 8 εκ. ευρώ.
Σκοπός της είναι η ενίσχυση των Δομών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των φορέων Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου  Αιγαίου με πρόσθετο προσωπικό.
 
ενίσχυση δομών υγείας
21 Ιούλ 2020

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 105 χιλ. ευρώ.
1ΔΣ
21 Ιούλ 2020
Αφορά τις αιτήσεις στήριξης που κατατέθηκαν στην ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το Υπομέτρο 16.1-16.2 του ΠΑΑ 2014-2020.
21 Ιούλ 2020

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 400 χιλ. ευρώ.
arkesini
22 Ιούν 2020

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε από 126 σε 408 χιλ. ευρώ.
Πανάκεια

Σελίδες