Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

22 Μαρ 2021

Ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου η αξιολόγηση των φακέλων από τον ΕΦΕΠΑΕ.
ΝΗΣΙδΑ
12 Μαρ 2021

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 285 χιλ. ευρώ.
Ίος
10 Μαρ 2021

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 1,7 εκ. ευρώ.
 
Χάλκη
25 Φεβ 2021
Σε εφαρμογή η διαδικτυακή πύλη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους από το...
Περιφερειακό Παρατηρητήριο
17 Φεβ 2021

Ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) που γίνεται στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου Περιφερειακού Προγράμματος της προγραμματικής περιόδου (ΠΠ) 2021-2027, παρατείνεται έως την Παρασκευή 19/2/2021.
Για να συμμετάσχετε...
διαβούλευση
25 Ιαν 2021

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 311 χιλ. ευρώ.
Γυμνάσιο - Λύκειο Μ¨ηλου
21 Ιαν 2021

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με 125.300 ευρώ.
Νάξος
14 Ιαν 2021

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 975 χιλ. ευρώ.
Αντίπαρος

Σελίδες