Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

27 Μαρ 2017

Εκδήλωση με τίτλο «Το Νότιο Αιγαίο γιορτάζει την Ημέρα της Ευρώπης» στο πλαίσιο της επικοινωνιακής καμπάνιας Europe In My Region.
Παναγία του Κάστρου
27 Μαρ 2017
Ανακοινώνεται ότι η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και αναβάθμιση των λιμενικών συνδέσεων των μικρών νησιών της Περιφέρειας (με κωδικό ΝΑΙΓ 36) τροποποιήθηκε ως προς την προθεσμία υποβολής των προτάσεων, η οποία παρατάθηκε ως τις 28/4/2017.
24 Μαρ 2017
Ο Περιφερειάρχης  κ. Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού», για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».
Η πρόσκληση...
17 Μαρ 2017
Προκηρύχθηκε η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).
Βασικός στόχος της...
17 Μαρ 2017
Στο πλαίσιο της εκ των υστέρων δημοσιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 8 της Υπουργικής Απόφασης περί "Καθορισμού των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους" (αρ. πρωτ./ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010) αναρτάται πίνακας με τις...
10 Μαρ 2017
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1 εκ. ευρώ.
21 Φεβ 2017
Ανακοινώνεται ότι η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων υποδομών υγείας (με κωδικό ΝΑΙΓ39) τροποποιήθηκε ως εξής:
Προστέθηκε στους δυνητικούς δικαιούχους το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Η διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αυξήθηκε σε 2.751.944 € και
Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων...
31 Ιαν 2017
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 1 εκ. ευρώ. Τo πλήρες της κείμενο και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα βρίσκονται στη στήλη των προσκλήσεων.
31 Ιαν 2017
Οι δύο προσκλήσεις, μια για τα μεγάλα και μια για τα μικρά νησιά της Περιφέρειας, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 2 εκ. ευρώ. Τα πλήρη τους κείμενα και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα βρίσκονται στη στήλη των προσκλήσεων.
30 Ιαν 2017
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2,5 εκ. ευρώ.

Σελίδες