Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13 Σεπ 2021

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 285 χιλ. ευρώ.
ΔΣ Ίου
2 Σεπ 2021

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως Αρχή Σχεδιασμού, ανακοινώνει την έναρξη της διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-2025.
Το πλήρες κείμενό της είναι αναρτημένο στη...
ΣΜΠΕ
25 Αυγ 2021

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων που υπεβλήθησαν κατά της απόφασης απόρριψης των αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου...
Νησίδα
24 Αυγ 2021

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 236 χιλιάδες ευρώ.
 
ΣΥΔ
23 Αυγ 2021

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο έργων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα φτάνει τα 1,8 εκ. ευρώ.
Παιδικός σταθμός
18 Αυγ 2021

Ο προϋπολογισμός του έργου «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», αυξήθηκε από 5,7 σε 10,5 εκ. ευρώ.
ΝΣ Σύρου
23 Ιούλ 2021

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 345 χιλ, ευρώ.
ΔΣ Αδάμαντα Μήλου
22 Ιούλ 2021

Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους της δράσης επιχορήγησης φορέων ΚΑΛΟ στο Νότιο Αιγαίο, ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση (παρ. 8 και παράτημα VIII ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ), κατόπιν υποβολής της πρότασης ηλεκτρονικά, τα έντυπα Ι1 και Ι2 θα πρέπει να αποσταλούν και στο πρωτόκολλο...
ΚΑΛΟ
15 Ιούλ 2021

Με τη νέα αυτή αύξηση, ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται στο 1 εκ. ευρώ.
 
Βαρδάκειο

Σελίδες