Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

15 Δεκ 2015
Εγκρίθηκε το πρόγραμμα τεχνικής βοηθείας για τα έτη 2014-2023 που περιλαμβάνει δράσεις συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από τα διαρθρωτικά ταμεία ΕΤΠΑ και ΕΚΤ των Αξόνων Προτεραιότητας 6 και 7 του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Ειδικότερα ο εγκεκριμένος συνολικός προϋπολογισμός για το...
9 Δεκ 2015
Εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων στην Ρόδο, όπου στεγάζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 2016 . Ο συνολικός...
2 Δεκ 2015
Εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των γραφείων όπου στεγάζεται η Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου για το 2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου...
10 Νοε 2015
Πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, στις 9/11/2015, συνάντηση εργασίας με θέμα την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενόψει του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στη συνάντηση συμμετείχαν δήμαρχοι νησιών των Δωδεκανήσων. Η αντίστοιχη συνάντηση για τους...
Φωτογραφία από το πάνελ της συνεδρίασης
18 Αυγ 2015
Οι τρεις πρώτες προσκλήσεις του ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου 2014-2020 δόθηκαν στη δημοσιότητα, σήμερα Τρίτη, 18 Αυγούστου και κοινοποιήθηκαν στους μοναδικούς τους δικαιούχους, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Πιο...
30 Ιούλ 2015
Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας, αλλά και των προτεραιοτήτων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Η υιοθέτηση «Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης» καθώς και η εξειδίκευσή της σε περιφερειακό επίπεδο με τις «...
28 Ιούλ 2015

Για την υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η Ομάδα Υποστήριξης Απομακρυσμένων Περιοχών της ΜΟΔ έχει δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό εργαλείο (φύλλα επίβλεψης μελετών με χρήση πινάκων και checklists) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατηγορίες μελετών...
Ενδεικτική εικόνα από σελίδα εργαλείων
22 Ιούλ 2015
Παράταση ενός μήνα δόθηκε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έληγε αρχικά στις 30 Ιουνίου 2015) για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι ενδιαφερόμενοι για απόσπαση ή μετακίνηση υπάλληλοι από το δημόσιο τομέα ή τους φορείς του ευρύτερου...
17 Ιούλ 2015
Όπως και την προγραμματική περίοδο (2007-2013), το ΕΣΠΑ 2014-2020 στηρίζει οικονομικά τους γονείς, μέσω της χρηματοδότησης θέσεων σε παιδικούς σταθμούς και συναφείς δομές. Στόχος είναι η διευκολύνση του γονέα -συνήθως της μητέρας- στην εργασία.
Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής...
16 Ιούλ 2015
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου καλεί τις εταιρίες Enviroplan ΑΕ, ΕΠΕΜ ΑΕ και ΕΠΤΑ ΑΕ να υποβάλουν προσφορά για την επικαιροποίηση του «Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΠΕΣΔΑ) & την εταιρία Enviroplan ΑΕ να υποβάλει προσφορά για την εκπόνηση «...

Σελίδες