Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

9 Ιούλ 2018
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση ανέρχεται σε 540 χιλ. €.
6 Ιούλ 2018
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2 εκ. ευρώ.
Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
4 Ιούλ 2018
Η σύμβαση για την ενέργεια «Σύμβουλος υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου στη διαχείριση κτιριακών, λιμενικών και οδικών έργων» αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης.
26 Ιούν 2018
Η προθεσμία παρατείνεται έως τις 13 Ιουλίου 2018.
22 Ιούν 2018
Προεγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης του έργου που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 537 χιλ. ευρώ.
19 Ιούν 2018
Ανατέθηκε η ενέργεια «Σύμβουλος υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου στη διαχείριση κτιριακών, λιμενικών και οδικών έργων» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης.
12 Ιούν 2018
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 585 χιλ. €.
11 Ιούν 2018
Ο Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 882 χιλ. €.
6 Ιούν 2018
Η πρόσκληση αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενέργεια με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου στη διαχείριση κτιριακών, λιμενικών και οδικών έργων» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής...
21 Μάι 2018
Εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ». H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης (ύψους 70.000 – 300.000 ευρώ το καθένα) που...

Σελίδες