Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

15 Ιούν 2015
Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας, αλλά και των προτεραιοτήτων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ), καθώς και η εξειδίκευσή της σε περιφερειακό επίπεδο με...
2 Απρ 2015
Όπως ενημερώνει με Δελτίο Τύπου το Γραφείο Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την ένταξη των Ροµά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό να δοθεί οριστική λύση σε...
1 Απρ 2015
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου γνωστοποιεί το ενδιαφέρον της να συμπληρώσει τη στελέχωσή της με έως 16 υπαλλήλους που θα αποσπαστούν σε αυτήν από φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο έγγραφο, το οποίο...
25 Φεβ 2015
Τη διαδικασία εκπόνησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων, σε συμφωνία με το εγκεκριμένο για την ΠΝΑ ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου 2014-2020 ξεκίνησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στόχος η αντιμετώπιση των συνεπειών της παρατεταμένης...
10 Φεβ 2015

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ως αρχή σχεδιασμού για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με τους  Κανονισμούς της νέας προγραμματικής περιόδου και τα προβλεπόμενα για το Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της...
Χαρούμενα παιδιά Ρομά
16 Ιαν 2015
Σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιου Αιγαίου μετονομάστηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Νότιου Αιγαίου, με το ν. 4314/2014 που αφορά τη διαχείριση του ΕΣΠΑ 2014-2020. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο, με το οποίο ενημερώνονται οι ΟΤΑ της...
30 Ιούλ 2014

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιου Αιγαίου 2014-2020 έχει συνταχθεί και βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης ανάμεσα στους εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου,...
Μήλος, φωτ. Ολιβιέ Ζακό Χαγιάτ (για την ΕΔΑ, 2012)
27 Απρ 2014
Την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου επισκέφθηκε επίσημα ο Επίτροπος Γιοχάνες Χαν στις 22-23 Απριλίου 2014 για να παρουσιάσει στους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου τις προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου. Με την ευκαιρία, είχε συνεργασία με τον ...
Επίτροπος Γιοχάνες Χαν
17 Ιούλ 2014
Η στρατηγική για την επόμενη δεκαετία που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι γνωστή ως «Ευρώπη 2020», περιλαμβάνει και την εμβληματική πρωτοβουλία «Έξυπνη Εξειδίκευση». Η πρωτοβουλία αφορά την αναγνώριση και τον εντοπισμό ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων συγκεκριμένων περιοχών ή τμημάτων...
30 Απρ 2014
H CPMR (αρχικά για την Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe – Διάσκεψη των Νησιωτικών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης) είναι μια ένωση 150 νησιωτικών και παράκτιων περιφερειών, που προέκυψε από τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και στόχο έχει να προάγει το πνεύμα της νησιωτικότητας...
Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe Logo

Σελίδες