Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

24 Μαρ 2016
Στο πλαίσιο της εκ των υστέρων δημοσιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 8 της Υπουργικής Απόφασης περί "Καθορισμού των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους" (αρ. πρωτ./ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010) αναρτάται πίνακας με τις...
9 Μαρ 2016
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει δημόσια διαβούλευση για την εκ των υστέρων (expost) αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013. Η δημόσια διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους...
2 Μαρ 2016
Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα για τις εν δυνάμει Ομάδες Τοπικής Δράσης σχετικά με την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Λεπτομέρειες στο δελτίο τύπου...
26 Φεβ 2016
Δημοσιεύτηκαν δύο προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των μεγαλύτερων και των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη κατά πρόσκληση ανέρχεται σε 3.500.000 € και 2.500.000 € αντίστοιχα και η...
16 Φεβ 2016
H πρόσκληση αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας, κυρίως πυροσβεστικών οχημάτων  διαφόρων τύπων, για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος στα νησιά της Περιφέρειας. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.000.000 € και η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι από τις...
16 Φεβ 2016
Οι δύο προσκλήσεις αφορούν τη συνέχιση της  λειτουργίας του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών στη Ρόδο, καθώς και των κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, σε Ρόδο, Κω και Σύρο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 552 χιλ. € και 690 χιλ. € αντίστοιχα και η προθεσμία για την...
12 Φεβ 2016
Δημοσιεύτηκαν τέσσερεις προκηρύξεις για τις παρακάτω ισάριθμες νέες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία- ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού:
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας...
4 Φεβ 2016
Δημοσιεύτηκαν δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014–2020, έργων  που αφορούν στη δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας. Οι προσκλήσεις απευθύνονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στους Δήμους των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Η...
4 Φεβ 2016
Δημοσιεύτηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014–2020, έργων  που αφορούν στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Η πρόσκληση απευθύνεται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών-ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης...
2 Φεβ 2016
Δημοσιεύτηκαν δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014–2020, έργων  που αφορούν σε υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι προσκλήσεις απευθύνονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στους Δήμους των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου,...

Σελίδες