Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

14 Μάι 2018
Ανατέθηκε η ενέργεια «Σύμβουλος υποστήριξης της Μονάδας Β1' της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διαχείριση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών έργων» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης.
14 Μάι 2018
Τα έργα που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες Καμείρου και Ατταβύρου εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 1,2 εκ. €.
 
4 Μάι 2018
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 437 χιλ. €.
 
3 Μάι 2018
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2,45 εκ. €.
27 Απρ 2018
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης αυξάνεται σε 10 εκ. € και η προθεσμία υποβολής προτάσεων παρατείνεται έως τις 29/6/2018.
25 Απρ 2018
Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους ότι τροποποιήθηκαν οι προσκλήσεις ΝΑΙΓ66 «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων», ΝΑΙΓ67 «Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς» και ΝΑΙΓ69 «Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση».
24 Απρ 2018
Οι δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης ΝΑΙΓ58 με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» καλούνται να λάβουν υπόψη τους το 31523/ΕΥΚΕ446/26.03.2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας...
23 Απρ 2018
Ανατέθηκε η ενέργεια «Σύμβουλος υποστήριξης της Μονάδας Β1΄ της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διαχείριση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών έργων» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης.
17 Απρ 2018
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 1 εκ. € και η προθεσμία για την υποβολη προτάσεων λήγει στις 30/6/2018.

Σελίδες