Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

27 Ιούλ 2020

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 3,1 εκ. ευρώ.
ΔΣ Χώρας Άνδρου
27 Ιούλ 2020

Εγκρίθηκε σε πρώτο στάδιο η έναρξη του ερευνητικού έργου των συμπράξεων.
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης
22 Ιούλ 2020

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 514 χιλ. ευρώ και περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός πράσινου σημείου και δύο γωνιών ανακύκλωσης.
 
Αδάμαντας
22 Ιούλ 2020

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 8 εκ. ευρώ.
Σκοπός της είναι η ενίσχυση των Δομών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των φορέων Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου  Αιγαίου με πρόσθετο προσωπικό.
 
ενίσχυση δομών υγείας
21 Ιούλ 2020

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 105 χιλ. ευρώ.
1ΔΣ
21 Ιούλ 2020
Αφορά τις αιτήσεις στήριξης που κατατέθηκαν στην ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το Υπομέτρο 16.1-16.2 του ΠΑΑ 2014-2020.
21 Ιούλ 2020

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 400 χιλ. ευρώ.
arkesini
22 Ιούν 2020

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε από 126 σε 408 χιλ. ευρώ.
Πανάκεια
17 Ιούν 2020

Τα έργα εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 655 χιλ. ευρώ.
Κατάπολα
16 Ιούν 2020

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 975 χιλ. ευρώ.
Αντίπαρος

Σελίδες