Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

12 Απρ 2021

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης που εντάχθηκε στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 592 χιλ. ευρώ.
Learn
7 Απρ 2021

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 1 εκ. ευρώ και διαμορφώνεται σε 1,9 εκ. ευρώ.
Παροικιά
6 Απρ 2021

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρόκειται να δημοσιεύσει στο προσεχές διάστημα πρόσκληση Επιχορήγησης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
H δράση στοχεύει:
στην...
ΚοινΣΕΠ
2 Απρ 2021

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε κατά 334 χιλ. ευρώ.
ΔΣ - Νηπιαγωγείο Βάρης
22 Μαρ 2021

Ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου η αξιολόγηση των φακέλων από τον ΕΦΕΠΑΕ.
ΝΗΣΙδΑ
12 Μαρ 2021

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 285 χιλ. ευρώ.
Ίος
10 Μαρ 2021

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 1,7 εκ. ευρώ.
 
Χάλκη
25 Φεβ 2021
Σε εφαρμογή η διαδικτυακή πύλη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους από το...
Περιφερειακό Παρατηρητήριο
17 Φεβ 2021

Ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) που γίνεται στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου Περιφερειακού Προγράμματος της προγραμματικής περιόδου (ΠΠ) 2021-2027, παρατείνεται έως την Παρασκευή 19/2/2021.
Για να συμμετάσχετε...
διαβούλευση

Σελίδες