Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3 Νοε 2018
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2,4 εκ. €.
30 Οκτ 2018
Η δημόσια δαπάνη για την λειτουργία του Κέντρου αυξάνεται από 195.000 € σε 325.000 €.
24 Οκτ 2018
Θέματα της συνεδρίασης είναι η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ, η ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017, η 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, παράλληλα με την παρουσίαση των συμπερασμάτων – ευρημάτων 1ης Αξιολόγησης εφαρμογής  καθώς και η ενημέρωση για την εφαρμογή της στρατηγικής...

Σελίδες