Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

27 Αυγ 2020

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 5,7 εκ. ευρώ.
υγεία
26 Αυγ 2020

Το έργο χρηματοδοτείται με 3,9 εκ. ευρώ με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και πόρους του ελληνικού δημοσίου.
Σύμη
17 Αυγ 2020

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με 1,13 εκ. ευρώ.
Κτιριακό συγκρότημα Γυμνασίων Σύρου
4 Αυγ 2020

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,4 εκ. ευρώ.
Πάνορμος
3 Αυγ 2020

Έως τις 28/8/2020 μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για δράσεις διασφάλισης δημόσιας υγείας και ενίσχυση υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση του COVID-19.
Υγεία
27 Ιούλ 2020

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 3,1 εκ. ευρώ.
ΔΣ Χώρας Άνδρου
27 Ιούλ 2020

Εγκρίθηκε σε πρώτο στάδιο η έναρξη του ερευνητικού έργου των συμπράξεων.
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης
22 Ιούλ 2020

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 514 χιλ. ευρώ και περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός πράσινου σημείου και δύο γωνιών ανακύκλωσης.
 
Αδάμαντας
22 Ιούλ 2020

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 8 εκ. ευρώ.
Σκοπός της είναι η ενίσχυση των Δομών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των φορέων Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου  Αιγαίου με πρόσθετο προσωπικό.
 
ενίσχυση δομών υγείας
21 Ιούλ 2020

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 105 χιλ. ευρώ.
1ΔΣ

Σελίδες