Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

8 Μαρ 2018
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2,4 εκ. €.
6 Μαρ 2018
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 606 χιλ. ευρώ.
6 Μαρ 2018
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 242 χιλ. ευρώ.
28 Φεβ 2018
Στο πλαίσιο της εκ των υστέρων δημοσιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 14 της Υπουργικής Απόφασης περί "Διαδικασιών κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασιών δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής...
26 Φεβ 2018
Τα δίκτυα περιλαμβάνονται στο έργο "Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας" που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 6,4 εκ. ευρώ.
26 Φεβ 2018
Ανατέθηκε η ενέργεια «Σύμβουλος υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων ως δικαιούχος έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020»
21 Φεβ 2018
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 805 χιλ. ευρώ.
15 Φεβ 2018
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 708 χιλ. ευρώ.
15 Φεβ 2018
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 792 χιλ. ευρώ.

Σελίδες