Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

19 Οκτ 2018
Στα συνημμένα αρχεία οι πλήρεις εισηγήσεις της συνεδρίασης σε μορφή Pdf.
16 Οκτ 2018

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 560 χιλ. €.
Ξεκινά ο εξωραϊσμός και η ανάδειξη του πάρκου, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας.
16 Οκτ 2018
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 1,24 εκ. €.
7 Σεπ 2018
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 587 χιλ. ευρώ.
30 Αυγ 2018
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων είναι 8,5 εκ. ευρώ.
28 Αυγ 2018
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 6 εκ. ευρώ.

Σελίδες