Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

11 Δεκ 2018
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 4,3 εκ. ευρώ.
12 Δεκ 2018
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 3 εκ. ευρώ και η προθεσμία ξεκινά από 12 Δεκεμβρίου.
28 Νοε 2018
Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσκληση υποβολής προτάσεων με αντικείμενο «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 τροποποιήθηκε ως προς την ημερομηνία λήξης.
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 15.02.2019
27 Νοε 2018
Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 245 χιλ. €.
20 Νοε 2018
Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 900 χιλ. ευρώ.
12 Νοε 2018
Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 126 χιλ. €.

Σελίδες