Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

29 Οκτ 2020

Στις προσκλήσεις προστέθηκαν μερικά αρχεία για την υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων για υποβολη πρότασης.
Ανάμεσά τους και το αρχείο συχνών ερωτήσεων, το οποίο θα εμπλουτίζεται και θα ανανεώνεται.
Νησίδα
21 Οκτ 2020

Για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19" αναρτήθηκε αναλυτικό εγχειρίδιο υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον σύνδεσμο https://pepna.gr/sites/...
Νησίδα
20 Οκτ 2020

Δημοσιεύθηκε η «Πρόσκληση ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 υπό τη μορφή Κεφαλαίου Κίνησης» με τη διακριτική ονομασία ΝΗΣΙδΑ, συνολικού προϋπολογισμού €30 εκ. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό...
prosklisi
8 Οκτ 2020
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 5,8 εκ. ευρώ.
 
παα
28 Σεπ 2020

Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα 7 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 2,9 εκ. ευρώ.
innovation
25 Σεπ 2020
 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2,9 εκ. ευρώ.
εμπορικό κρηπίδωμα
17 Σεπ 2020

Η χρηματοδότηση αυξάνεται από 268 σε 908 χιλ. ευρώ.
επαψυ
16 Σεπ 2020

O προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 166 χιλ. ευρώ, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του έως τις 31/12/2023.
Κέντρο Συμβουλευτικής Κω

Σελίδες