Δημοσιονομικά δεδομένα

Σύμφωνα με το άρθρο 42 “Διαβίβαση δεδομένων” του Κανονισμού (ΕΕ) 1060/2021 η Διαχειριστική Αρχή διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τα συγκεντρωτικά δεδομένα για κάθε πρόγραμμα έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 30 Απριλίου, τις 31 Ιουλίου, τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους και δημοσιεύει όλα τα δεδομένα στον ιστότοπο του Προγράμματος.

 

30.04.2023 : Συγκεντρωτικά Δεδομένα Προγράμματος Μαρτίου 2023

31.07.2023 : Συγκεντρωτικά Δεδομένα Προγράμματος Ιουνίου 2023

30.09.2023: Συγκεντρωτικά Δεδομένα Προγράμματος Αυγούστου 2023

30.11.2023: Συγκεντρωτικά Δεδομένα Προγράμματος Οκτωβρίου 2023

31.01.2024: Συγκεντρωτικά Δεδομένα Προγράμματος Δεκεμβρίου 2023