Το Πρόγραμμα με μια ματιά - Ενταγμένες Πράξεις

Στην ενότητα αυτή θα βρίσκετε αναλυτικό κατάλογο με τις έργα του Προγράμματος και τις Αποφάσεις με τις οποίες εντάχθηκαν.

Οι αποφάσεις σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) παρέχουν στο κοινό πληροφορίες για τον δικαιούχο της πράξης, τον προϋπολογισμό της, το φυσικό αντικείμενο και άλλα χρήσιμα στοιχεία.

Δείτε παρακάτω:

Ακολουθούν ανά Προτεραιότητα όλες οι αποφάσεις ένταξης πράξεων: 

Προτεραιότητα 1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού

1. Ψηφιακός πολιτιστικός ξεναγός Σαντορίνης και Νάξου (απόφαση ένταξης)

2. Εφαρμογές VR/AR πολιτιστικού αποθέματος Μυκόνου & Ψηφιακός ξεναγός πολιτισμού Πάρου (απόφαση ένταξης)

3. Πολυκαναλική ξενάγηση τεκμηρίων Καϊρείου Βιβλιοθήκης Άνδρου και ψηφιακή ξενάγηση στο Λαογραφικό πολιτισμό της Κύθνου (απόφαση ένταξης)

4. Έξυπνος ψηφιακός οδηγός πολιτιστικών εκδηλώσεων Ρόδου και προβολή VR/AR πολιτιστικού & τουριστικού αποθέματος Καλύμνου (απόφαση ένταξης)

5. Ψηφιακή προβολή του έργου του Μάρκου Βαμβακάρη (απόφαση ένταξης)

6. Προβολή και ανάδειξη μνημείων ακρόπολης και οικισμού Λίνδου μέσω ψηφιακού περιεχομένου (απόφαση ένταξης)

Προτεραιότητα 2. Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων

Προτεραιότητα 3. Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας

Προτεραιότητα 4. Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών

Προτεραιότητα 5. Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη

1. Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στο Νότιο Αιγαίο, κύκλος 2022-2023 (απόφαση ένταξης) 

Προτεραιότητα 6. Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών

Προτεραιότητα 7. Τεχνική υποστήριξη ΕΤΠΑ

1. Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων (απόφαση ένταξης)

2. Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας (απόφαση ένταξης)

3. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (απόφαση ένταξης)

4. Προμήθειες και υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης (απόφαση ένταξης)

Προτεραιότητα 8. Τεχνική υποστήριξη ΕΚΤ