Το Πρόγραμμα με μια ματιά - Ενταγμένες Πράξεις

Στην ενότητα αυτή θα βρίσκετε αναλυτικό κατάλογο με τις έργα του Προγράμματος και τις Αποφάσεις με τις οποίες εντάχθηκαν.

Οι αποφάσεις σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) παρέχουν στο κοινό πληροφορίες για τον δικαιούχο της πράξης, τον προϋπολογισμό της, το φυσικό αντικείμενο και άλλα χρήσιμα στοιχεία.

Δείτε παρακάτω:

Ακολουθούν ανά Προτεραιότητα όλες οι αποφάσεις ένταξης πράξεων: 

Προτεραιότητα 1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού

1. Ψηφιακός πολιτιστικός ξεναγός Σαντορίνης και Νάξου (απόφαση ένταξης)

2. Εφαρμογές VR/AR πολιτιστικού αποθέματος Μυκόνου & Ψηφιακός ξεναγός πολιτισμού Πάρου (απόφαση ένταξης)

3. Πολυκαναλική ξενάγηση τεκμηρίων Καϊρείου Βιβλιοθήκης Άνδρου και ψηφιακή ξενάγηση στο Λαογραφικό πολιτισμό της Κύθνου (απόφαση ένταξης)

4. Έξυπνος ψηφιακός οδηγός πολιτιστικών εκδηλώσεων Ρόδου και προβολή VR/AR πολιτιστικού & τουριστικού αποθέματος Καλύμνου (απόφαση ένταξης)

5. Ψηφιακή προβολή του έργου του Μάρκου Βαμβακάρη (απόφαση ένταξης)

6. Προβολή και ανάδειξη μνημείων ακρόπολης και οικισμού Λίνδου μέσω ψηφιακού περιεχομένου (απόφαση ένταξης)

Προτεραιότητα 2. Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων

1. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο (απόφαση ένταξης)

2. Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χώρας Ίου (απόφαση ένταξης)

3. Eνίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Δήμου Μυκόνου (απόφαση ένταξης)

4. Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο" (απόφαση ένταξης)

5. Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου (απόφαση ένταξης)

6. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β’ Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου (απόφαση ένταξης)

7. Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω (απόφαση ένταξης)

8. Προστασία Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη διάβρωση (απόφαση ένταξης)

9. Προστασία της παράκτιας ζώνης Καμαρίου Σαντορίνης (απόφαση ένταξης)

10. Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύου ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα Κύθνου (απόφαση ένταξης)
 

Προτεραιότητα 3. Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας

1. Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου (απόφαση ένταξης)

2. Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σύμης (απόφαση ένταξης)

3. Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Καλύμνου (απόφαση ένταξης)

4. Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα Νήσου Ρόδου (απόφαση ένταξης)

5. Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Λέρου (απόφαση ένταξης)

Προτεραιότητα 4. Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών

1. Εκσυγχρονισμός και επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου (απόφαση ένταξης)

2. Επέκταση Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού (απόφαση ένταξης)

3. Αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου (απόφαση ένταξης)

4. Bρεφονηπιακός σταθμός Φιλωτίου Νάξου (απόφαση ένταξης)

5. Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων ν. Πάρου (απόφαση ένταξης)

Προτεραιότητα 5. Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη

1. Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης / συνεκπαίδευσης μαθητών / τριών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση (απόφαση ένταξης)

2. Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (απόφαση ένταξης)

3. Δομή Συσσιτίου και Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ρόδου (απόφαση ένταξης)

4. Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κω (απόφαση ένταξης)

5. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (απόφαση ένταξης)

6. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου (απόφαση ένταξης)

7. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου (απόφαση ένταξης)

8. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας (απόφαση ένταξης)

9. ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (απόφαση ένταξης)

10. ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου (απόφαση ένταξης)

11. ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου "Η Αγάπη" (απόφαση ένταξης)

12. Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ στην Κω - ΑΡΣΙΝΟΗ (απόφαση ένταξης)
 

13. Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (απόφαση ένταξης)

15. Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στο Νότιο Αιγαίο, κύκλος 2022-2023 (απόφαση ένταξης) 

16. Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στο Νότιο Αιγαίο, για το σχολικό έτος 2023-2024 (απόφαση ένταξης)

15. Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Κω (απόφαση ένταξης)

Προτεραιότητα 6. Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών

Προτεραιότητα 7. Τεχνική υποστήριξη ΕΤΠΑ

1. Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων (απόφαση ένταξης)

2. Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας (απόφαση ένταξης)

3. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (απόφαση ένταξης)

4. Προμήθειες και υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης (απόφαση ένταξης)

5. Τεχνική υποστήριξη για την κατάρτιση Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) (απόφαση ένταξης)

6. Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου (απόφαση ένταξης)

7. Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (απόφαση ένταξης)

Προτεραιότητα 8. Τεχνική υποστήριξη ΕΚΤ

1. Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων (απόφαση ένταξης)

2. Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και ελέγχου (απόφαση ένταξης)

3. Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας (απόφαση ένταξης)