Νοτίου Αιγαίου

Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 14/03/2024 - 10:51
ΚΩΔΙΚΟΣ
46
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
9.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Υπουργεία Υγείας, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Τουρισμού, Πολιτισμού, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Προστασίας του Πολίτη, Ανάπτυξης και εποπτευόμενοι φορείς τους
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή

Αναβάθμιση / επέκταση / βελτίωση εγκαταστάσεων λιμενικών υποδομών και εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ)

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Fri, 12/01/2024 - 12:55

Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό ΔΕΔ-Μ

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Fri, 12/01/2024 - 12:40
ΚΩΔΙΚΟΣ
44
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Νότιας Δωδεκανήσου, Θήρας, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου & Αντιπάρου και Σύρου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή

Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Πανεπιστήμιου Αιγαίου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Fri, 12/01/2024 - 12:04
ΚΩΔΙΚΟΣ
38
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
760.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή
Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης
ΚΩΔΙΚΟΣ
43
Αλέξανδρος Μπίστης Thu, 11/01/2024 - 14:11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργείο Τουρισμού
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή
Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΚΩΔΙΚΟΣ
34
Βαγγέλης Αραγιάννης Wed, 27/12/2023 - 11:05
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
6.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή

Ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Wed, 27/12/2023 - 11:01
ΚΩΔΙΚΟΣ
42
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
15.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δήμοι Κέας, Σίφνου, Σύμης και Κω
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή
Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ
41
Βαγγέλης Αραγιάννης Wed, 27/12/2023 - 10:51
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Υπουργείο Πολιτισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
Υπουργείο Τουρισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή

Δράσεις για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Wed, 27/12/2023 - 10:37
ΚΩΔΙΚΟΣ
39
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
8.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Υπουργείο Πολιτισμού (κεντρικές, πεΥπουργείο Πολιτισμού (κεντρικές, περιφερειακές υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή