1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού

Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Wed, 27/12/2023 - 10:51
ΚΩΔΙΚΟΣ
41
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Υπουργείο Πολιτισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
Υπουργείο Τουρισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή

Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού

Submitted by ibaritakis on Sat, 25/02/2023 - 09:38
ΚΩΔΙΚΟΣ
1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
Υπουργείο Τουρισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή