4. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών

Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης
ΚΩΔΙΚΟΣ
43
Αλέξανδρος Μπίστης Thu, 11/01/2024 - 14:11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργείο Τουρισμού
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή
Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΚΩΔΙΚΟΣ
34
Βαγγέλης Αραγιάννης Wed, 27/12/2023 - 11:05
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
6.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή

Δράσεις για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Wed, 27/12/2023 - 10:37
ΚΩΔΙΚΟΣ
39
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
8.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Υπουργείο Πολιτισμού (κεντρικές, πεΥπουργείο Πολιτισμού (κεντρικές, περιφερειακές υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή

Εξοπλισμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Wed, 05/04/2023 - 12:33
ΚΩΔΙΚΟΣ
12
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.500.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή

Κατασκευή / αναβάθμιση / επέκταση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής/φροντίδας

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Tue, 28/02/2023 - 12:13
ΚΩΔΙΚΟΣ
6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή