7. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Τεχνική Υποστήριξη για την κατάρτιση ΣΒΑΑ

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Tue, 20/06/2023 - 14:46
ΚΩΔΙΚΟΣ
5
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
200.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ανενεργή

Τεχνική Υποστήριξη για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Tue, 30/05/2023 - 11:51
ΚΩΔΙΚΟΣ
21
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
500.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων)
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή

Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Tue, 28/02/2023 - 12:37
ΚΩΔΙΚΟΣ
4
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.050.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, Μονάδα Γ’
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή