Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Wed, 13/09/2023 - 09:58
ΚΩΔΙΚΟΣ
31
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή

Κατασκευή, επέκταση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης, μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης τοπικής κλίμακας και δεξαμενές αποθήκευσης νερού

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Fri, 21/07/2023 - 09:35
ΚΩΔΙΚΟΣ
27
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
10.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή
Τεχνική Υποστήριξη για την κατάρτιση ΣΒΑΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
5
Αλέξανδρος Μπίστης Tue, 20/06/2023 - 14:46
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
200.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ανενεργή

Τεχνική Υποστήριξη για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Tue, 30/05/2023 - 11:51
ΚΩΔΙΚΟΣ
21
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
500.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων)
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή