Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2023-2024

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Fri, 06/02/2023 - 15:03
ΚΩΔΙΚΟΣ
22
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης A.E.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ανενεργή