Κατασκευή / Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών νηπιαγωγείων

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Tue, 07/04/2023 - 14:45
ΚΩΔΙΚΟΣ
26
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή