Κατασκευή / αναβάθμιση / επέκταση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής/φροντίδας

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Fri, 10/27/2023 - 10:40
ΚΩΔΙΚΟΣ
33
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή