Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Wed, 12/27/2023 - 11:05
ΚΩΔΙΚΟΣ
34
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
6.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή