Ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας στην Κάρπαθο

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Mon, 01/08/2024 - 09:45
Ημερομηνία

Το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηριακού Συγκροτήματος Μονάδων Πολεμικής Αεροπορίας Καρπάθου», με προϋπολογισμό €694 χιλ., συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027». 

Η Πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας στη νήσο Κάρπαθο. Τα κτίρια είναι κατηγορίας Ζ (4 κτίρια) και Η (1 κτίριο), ενώ μετά τις παρεμβάσεις προβλέπεται να φθάσουν στις κατηγορίες Β+ (3 κτίρια ), Α (1 κτίριο) και Α+ (1 κτίριο). 

Οι παρεμβάσεις αφορούν στη μείωση των θερμικών - ψυκτικών απωλειών, με προσθήκη θερμομόνωσης στην οροφή και στην εξωτερική τοιχοποιία των κτηρίων, παράλληλα με την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης-ψύξης και την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led και τέλος την εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης για τις ανάγκες των κτιρίων. 

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 1/9/2024 και λήξης η 31/12/2027.

Δικαιούχος του έργου είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Λεπτομέρειες για το έργο στο συνημμένο αρχείο.