Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Τεχνικής Βοήθειας

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Fri, 02/02/2024 - 10:38
Ημερομηνία

Με βάση την Υπουργική Απόφαση 780/18.01.2024 (ΦΕΚ 512Β / 26.1.2024) με την οποία τροποποιήθηκε η Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 που αφορά τις "Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας", η με αριθ. πρωτ. 1020/10.04.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών παραμένει ανοικτή.

Αντίστοιχα παρατείνεται η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής στον υπάρχοντα κατάλογο.