Πρόσκληση με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 03/14/2024 - 11:17
Ημερομηνία

Πρόσκληση με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», απευθύνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς τους Δήμους Δωδεκανήσων και Κυκλάδων, για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» - Ταμείο ΕΤΠΑ.

Η Δράση αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και προσθήκης βιοκλιματικών χαρακτηριστικών σε δημόσια/δημοτικά κτίρια (Διοικητήρια, Σχολεία, Πανεπιστήμια, Δικαστήρια, Νοσοκομεία, κ.λπ.) της ΠΝΑ, καθώς και σε κτίρια όπου στεγάζονται πολιτιστικές ή αθλητικές δραστηριότητες (μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, πολυχώροι, δημοτικά γυμναστήρια - κολυμβητήρια, κ.λπ.).

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 9.000.000,00 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν τις προτάσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ στη διεύθυνση http://logon.ops.gr, από 19/3/2024, ώρα 08:00, έως 28/6/2024, ώρα 16:00.

Λεπτομέρειες και χρήσιμα αρχεία, εδώ.