Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για "Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 03/28/2024 - 12:00
Ημερομηνία

Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την πρόσκληση με τίτλο "Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης", παρατείνεται ως τις 30 Απριλίου 2024, ώρα 16:00.