Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 05/09/2024 - 11:02
Ημερομηνία

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων για παρεμβάσεις αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προέβη στην προέγκριση δημοπράτησης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου”, συνολικού προϋπολογισμού €4,36 εκ., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο θα μειώσει το ετήσιο ενεργειακό κόστος λειτουργίας του Νοσοκομείου και την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου, κατατάσσοντάς το στην κατηγορία Β’, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή και τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης. 
Προβλέπονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

Α. Κεντρικό Κτίριο Νοσοκομείου

· Τοποθέτηση θερμομονωτικού κελύφους

· Αντικατάσταση κουφωμάτων

· Αντικατάσταση φωτιστικών

· Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων

· Ρύθμιση λέβητα ΖΝΧ & τοποθέτηση νέου συμπληρωματικού λέβητα

· Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό στην οροφή κτιρίων (net metering) 

· Αντικατάσταση κυκλοφορητών

· Αντικατάσταση ψύκτη

· Αντικατάσταση λέβητα θέρμανσης

Β. Κτίριο Γραφείων Τεχνικής Υπηρεσίας 

· Μόνωση Οροφής & Εξωτερικών Τοίχων

· Αντικατάσταση κουφωμάτων

· Αντικατάσταση φωτιστικών

· Αντικατάσταση -Τοποθέτηση Νέων SPLIT UNITS inverter

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, μετά από προγραμματική Σύμβαση με το Νοσοκομείου Σύρου, με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να διασφαλίζει την χρηματοδότησή του μέσα από πόρους του Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο” 2021 - 2027.