ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

21
Μάι 18
Εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ». H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης (ύψους 70.000 – 300.000 ευρώ το καθένα) που...
14
Μάι 18
Ανατέθηκε η ενέργεια «Σύμβουλος υποστήριξης της Μονάδας Β1' της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διαχείριση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών έργων» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης.
14
Μάι 18
Τα έργα που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες Καμείρου και Ατταβύρου εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 1,2 εκ. €. 
4
Μάι 18
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 437 χιλ. €. 
3
Μάι 18
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2,45 εκ. €.
27
Απρ 18
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης αυξάνεται σε 10 εκ. € και η προθεσμία υποβολής προτάσεων παρατείνεται έως τις 29/6/2018.
25
Απρ 18
Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους ότι τροποποιήθηκαν οι προσκλήσεις ΝΑΙΓ66 «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων», ΝΑΙΓ67 «Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς» και ΝΑΙΓ69 «Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση».
24
Απρ 18
Οι δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης ΝΑΙΓ58 με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» καλούνται να λάβουν υπόψη τους το 31523/ΕΥΚΕ446/26.03.2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας...
23
Απρ 18
Ανατέθηκε η ενέργεια «Σύμβουλος υποστήριξης της Μονάδας Β1΄ της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διαχείριση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών έργων» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης.
17
Απρ 18
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 1 εκ. € και η προθεσμία για την υποβολη προτάσεων λήγει στις 30/6/2018.

Σελίδες