Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

9 Δεκ 2019
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 350 χιλ. ευρώ.
9 Δεκ 2019
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης Πράξεων που υποβάλλονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) παρέχει Οδηγίες σχετικά με την υποβολή Εκθέσεων Τεκμηρίωσης Υπηρεσιών Γενικού...
5 Δεκ 2019
Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 177 χιλ. ευρώ.
5 Δεκ 2019
Το έργο, που προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση τριών σχολείων του νησιού, εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 880 χιλ. ευρώ.
4 Δεκ 2019
Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 342 χιλ. ευρώ.
2 Δεκ 2019
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 950 χιλ. ευρώ.
28 Νοε 2019
Προσωρινός πίνακας κατάταξης των αιτήσεων στήριξης για το υπομέτρο 16.1-16.2 της ΕΥΕ ΠΑΑ. 
18 Νοε 2019
Το έργο χρηματοδοτείται με 1,6 εκ. ευρώ.
13 Νοε 2019
Ο Σύμβουλος θα υποστηρίξει την Ομάδα Σχεδιασμού για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.
15 Οκτ 2019
Ένα ακόμη μεγάλο έργο υποδομής, που απαντά στην αγωνία των νησιωτών για την επάρκεια πόσιμου ύδατος, περνά στο στάδιο της υλοποίησης.
Ειδικότερα, η ΕΥΔ ενέκρινε τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και της διαδικασίας με την οποία θα προκηρυχθεί  το υποέργο «Εξωτερικά έργα ύδρευσης των Τ.Κ. Καλλονής,...

Σελίδες