Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου

Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου

Ανατέθηκε η ενέργεια «Σύμβουλος για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», μεCPV 79411000-8 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: